Lektiehjælp

TOMMELFINGERREGLER
DANSK

KOMMA

Der skal:

  • Komma foran hv-ord. Lad os se, hvordan det går.
  • Komma foran at når der IKKE står et udsagnsord bagved . Hun sagde, at hun var glad.
  • Komma foran som og der, hvis de kan erstatte hinanden. Der var mange, der ville hjem.
  • Komma når der er et udsagnsled og grundled på hver side. Han gik en tur, og så tog han et bad.
  • Komma rundt om indskudte sætninger . (Altså sætninger, der kan udelades uden, at meningen med resten af sætningen går tabt) Hendes hund, som er otte år gammel, er legesyg 
  • IKKE komma i sætninger, hvor grundledet i anden del af sætningen er underforstået: ” Hun gik en tur og tog en ostemad. ( Kun et grundled = intet komma) Hun gik en tur, og hun tog en ostemad. ( To grundled = komma)

UDSAGNSORD

Nutids-r: Erstat ordet med prøve. Hvad giver mest mening?Prøve med eller uden r? For eksempel: Hun køre / kører en tur. Hvad giver mest mening: Hun prøve / prøver en tur. Det gør: Hun prøver en tur. Altså hedder det: Hun kører en tur.

Lægge/ligge? Huskeregel: Når der er tale om stilstand, hedder det ligge. Når der er tale om en bevægelse, hedder det lægge. For eksempel: Han ligger i sofaen. Han lægger sig i sofaen.

NAVNEORD

Sammensatte ord: Kan du sætte en eller et foran, er det oftest ét ord.

FORHOLDSORD

Ad eller af? Huskeregler:

Det hedder ad når du vil beskrive en bevægelse, der går gennem noget, langs med noget, i retning af noget eller over noget.

Af beskriver en bevægelse, der går væk fra noget. Du kan eventuelt udskifte ordet, du er i tvivl om med ordet fra. Hvis fra kan bruges i stedet for, skal du skrive af.

TILLÆGSORD

Med eller uden t? Huskeregel:

Når du kan sætte et foran det navneord, som tillægsordet lægger sig til, skal der t på tillægsordet.